OKConnect เป็นแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์ที่ใช้เก็บข้อมูลจากอุปกรณ์ Sensor ลงในโทรศัพท์มือถือ แล้วจึงส่งข้อมูลขึ้น Database Server บนระบบอินเตอร์เน็ต โดยใช้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ หรือ Wifi ส่งข้อมูลเมื่อมีสัญญาณ รองรับ Android 4.4 (Kitkat) ขึ้นไป

Read More