ลูกค้าที่ใช้บริการโดเมนเนมและ Email จะได้รับการบริการ Email ในรูปแบบ [email protected] ซึ่งสามารถใช้งานในการรับ-ส่ง Email ได้ตามปกติภายใต้ชื่อโเมนของคุณ

การใช้งาน Email สามารถใช้ได้ทั้ง 2 รูปแบบ คือ

1. Webmail ผ่านทาง Browser เช่น IE, Chrome, Firefox, Safari

โดยเปิด Browser ไปที่ https://yourdomain.com/webmail

qfKFB

จากนั้นใส่ username คือ ชื่อ[email protected] และ password คลิกที่ login เพื่อเข้าใช้งาน

เมื่อ login ถูกต้องแล้ว ก็จะเข้าสู่หน้าใช้งาน Webmail สามารถใช้งาน Webmail ได้ตามปกติ

roundcube_index

 

2.ใช้ผ่านโปรแกรมรับส่ง email เช่น Outlook, Thunderbird หรือแอป mail บนมือถือ มีข้อมูลค่า Server สำคัญที่ต้องกำหนด เพื่อให้โปรแกรมหรือแอปเหล่านั้นสามารถใช้งานรับ-ส่ง email ผ่าน server ได้ ดังนี้

 • POP3
  hostname: mail.yourdomain.com
  port: 110 หรือ 995 (SSL/TLS)
 • IMAP
  hostname: mail.yourdomain.com
  port: 143 หรือ 993 (SSL/TLS)
 • SMTP
  hostname: mail.yourdomain.com
  port: 25 หรือ 587 (STARTTLS)

ส่วน username: [email protected] password: ตามที่กำหนด

 

หากมีข้อสงสัย หรือมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้
ติดต่อ โทร. 089-6521729
LineID: tomwork
email: [email protected]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.