ลูกค้าที่ใช้บริการโดเมนเนมและ Email จะได้รับการบริการ Email ในรูปแบบ Email@YourDomain.com ซึ่งสามารถใช้งานในการรับ-ส่ง Email ได้ตามปกติภายใต้ชื่อโเมนของคุณ

การใช้งาน Email สามารถใช้ได้ทั้ง 2 รูปแบบ คือ

1. Webmail ผ่านทาง Browser เช่น IE, Chrome, Firefox, Safari

โดยเปิด Browser ไปที่ https://yourdomain.com/webmail

Read More

– ชื่อโดเมน(ชื่อเวบไซต์) จดทะเบียน .com .net .org หรือ .info

– พื้นที่เวบ 1000 MB

– Email @ชื่อโดเมน 10 บัญชี

– จำนวนหน้าและข้อมูล หลังจากติดตั้งเสร็จ ผู้ใช้สามารถแก้ไขและเพิ่มเติมได้

– รองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์มือถือและแทบเลต

Read More

ขอแจ้งช่วงหยุดการติดต่อในวันที่ 18-24 เม.ย. 2562 โดยในช่วงดังกล่าวผมไม่สะดวกในการติดต่อในทุกทาง หากต้องการติดต่อผมในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถทิ้งข้อความติดต่อไว้ได้ใน Line, Facebook Messenger, Twitter หรือ Email แต่ผมจะติดต่อกลับหลังวันที่ 24 เม.ย.62

แจ้งเพื่อทราบครับ