ขอแจ้งช่วงหยุดการติดต่อในวันที่ 18-24 เม.ย. 2562 โดยในช่วงดังกล่าวผมไม่สะดวกในการติดต่อในทุกทาง หากต้องการติดต่อผมในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถทิ้งข้อความติดต่อไว้ได้ใน Line, Facebook Messenger, Twitter หรือ Email แต่ผมจะติดต่อกลับหลังวันที่ 24 เม.ย.62

แจ้งเพื่อทราบครับ

SPXUTIL v.2.0 หรือ SPXLIB เดิม 

Utility สำหรับติดตั้ง Resources Library สำหรับโปรแกรมตระกูล SPX และ GBX ในเครื่องลูกข่าย เพื่อให้โปรแกรมรองรับการทำงานบน Windows ทุกเวอร์ชั่น ตั้งแต่ Windows 98 จนถึง Windows 10

 

โปรแกรมหินใหญ่ SPBROCK 2.0.3

  • โปรแกรมทำงานผ่านระบบเครือข่าย (LAN) ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง
  • มีระบบต่อตรงกับตาชั่ง อ่านน้ำหนักอัตโนมัติ
  • มีความสามารถของรุ่น 1.x ทุกอย่าง
  • ใช้ข้อมูลของรุ่น 1.x ได้ทันที ไม่ต้องแปลงข้อมูล