hocus_003

  1. ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม button_download
  2. แตกไฟล์ออกมา เข้าไปในโฟลเดอร์ HocusPocus แล้วเรียกโปรแกรมที่ไฟล์ Launch_HocusPocus9-11-2559-21-03-05
  3. กด Alt-Enter เพื่อให้ภาพเต็มจอ