โปรแกรมหินใหญ่ SPBROCK 2.0.3

  • โปรแกรมทำงานผ่านระบบเครือข่าย (LAN) ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง
  • มีระบบต่อตรงกับตาชั่ง อ่านน้ำหนักอัตโนมัติ
  • มีความสามารถของรุ่น 1.x ทุกอย่าง
  • ใช้ข้อมูลของรุ่น 1.x ได้ทันที ไม่ต้องแปลงข้อมูล