ขอแจ้งช่วงหยุดการติดต่อในวันที่ 18-24 เม.ย. 2562 โดยในช่วงดังกล่าวผมไม่สะดวกในการติดต่อในทุกทาง หากต้องการติดต่อผมในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถทิ้งข้อความติดต่อไว้ได้ใน Line, Facebook Messenger, Twitter หรือ Email แต่ผมจะติดต่อกลับหลังวันที่ 24 เม.ย.62

แจ้งเพื่อทราบครับ