วิธีอัพเดท ดาวน์โหลดไฟล์อัพเดทจาก Link ด้านล่าง แตกไฟล์ Zip แล้วนำไฟล์ที่ได้ ไปแทนไฟล์เดิมใน G:\spbrock

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.