*โปรแกรม SPBR5 อัพเดทอัตโนมัติเองทุกเครื่อง ไม่ต้องดาวน์โหลดไปติดตั้ง*

————————————————————-
อัพเดท v.5.0.55
————————————————————-
1.Fix minor bugs พิมพ์ซ้ำใบบันทึกน้ำหนัก
2.แก้ไข DB ใบบันทึกน้ำหนัก
3.อัพเดทสิทธิการออกรายงาน
4.Fix minor bugs กำหนดสิทธิผู้ใช้
5.เพิ่มระบบป้องกันการลืมอ่านน้ำหนักรถ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.