สำหรับท่านที่ใช้โปรแกรมดูกล้อง Eye4 แล้วพบปัญหา ไม่สามารถ log in เข้า Server ได้

วิธีแก้ไข ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมรุ่นใหม่ไปติดตั้งทับตัวเดิม ดาวน์โหลดได้จากด้านล่าง

การติดตั้ง แตกไฟล์ที่ดาวน์โหลด เรียกโปรแกรมติดตั้ง ทำตามโปรแกรมไปจนเสร็จ