โปรแกรมบริหารร้านอาหารสำหรับกรุ๊ปทัวร์ เวอร์ชั่น 1.0.3 รองรับการใช้งานทั้งแท็บเลตและเครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบ WiFi เชื่อมต่อกับอุปกรณ์แอนดรอยด์ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ เริ่มใช้งานแล้ว