โปรแกรมระบบหินใหญ่ หรือโปรแกรมระบบเหมืองหิน SPBR 5 Enterprise version เป็นโปรแกรมแบบ Client-Server ที่ใช้ SQL Server เป็นตัวจัดการข้อมูล มี Gateway เชื่อมต่อกับ Internet ให้ความยืดหยุ่นในการใช้งาน โดยสามารถใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์ ทั้งมือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ รองรับทุกระบบปฏิบัติการ

SPBR 5 พัฒนามาจาก SPBRock 2 โดยคงความสามารถเดิมของ SPBRock 2 ทั้งหมด ทั้งการเชื่อมต่ออ่านน้ำหนักจากเครื่องชั่งโดยตรง การคำนวณค่าแรงคนขับ คนตัก การรายงานสต็อกหิน การรายงานยอดหินเข้าปากโม่ ฯลฯ แต่พัฒนาปรับปรุงและเพิ่มเติมความสามารถให้รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้ง Mobile, 5G และ Internet ได้

สนใจติดต่อที่ Tom
LineID: tomwork