—————————————————————
อัพเดท v.5.0.53
—————————————————————
1.แก้ไขปัญหาหน้าต่างอ่านน้ำหนักที่กดย่อแล้วหายไป
2.แก้ไขปัญหาเรื่องแก้ไขข้อมูลไม่ได้
3.ปัญหาเรื่องไม่มีน้ำหนักรถเบา แก้ปัญหาให้เบื้องต้นดังนี้
-บัญชีแก้น้ำหนักรถเบาได้เหมือนเดิม
-รถที่ชั่งหนักโดยที่ไม่มีน้ำหนักรถเบาทุกสาเหตุ จะถูกบันทึกเป็นข้อมูลแยกต่างหาก และแก้ไขไม่ได้แม้จะเพิ่มน้ำหนักรถเบาไปแล้ว โดยดูได้จากรายงานไม่มีน้ำหนักรถเบาอัพเดท

*โปรแกรม SPBR5 อัพเดทอัตโนมัติเองทุกเครื่อง ไม่ต้องดาวน์โหลดไปติดตั้ง*