————————————————————-
อัพเดท v.5.0.54
————————————————————-
1.เพิ่มรายงานสรุปน้ำหนักหิน แยกตามคนตัก-ผา/เหมือง-สถานที่ลง
2.เพิ่มปุ่มเรียกดูข้อมูลการอัพเดทบนหน้าหลัก
3.เพิ่มระบบจดจำเส้นทางรายคัน (ระบบลงทะเบียนเส้นทางอัตโนมัติ)

*โปรแกรม SPBR5 อัพเดทอัตโนมัติเองทุกเครื่อง ไม่ต้องดาวน์โหลดไปติดตั้ง*