โปรแกรมขายหิน SPX5 Enterprise Version เป็นโปรแกรมขายหินที่พัฒนาต่อมาจาก SPX2 ที่เป็น Network Version โดย SPX5 ได้เปลี่ยนฐานข้อมูลไปใช้ SQL Server เต็มรูปแบบ เชื่อมต่อ Cloud System และรองรับ Cross Platform ทำให้สามารถใช้งานบนอุปกรณ์ได้ทั้งคอมพิวเตอร์ PC โน้ตบุ๊ค แท็บเลต และมือถือ รองรับการเชื่อมต่อตาชั่งรถบรรทุกเพื่อรับค่าน้ำหนักเข้าระบบ รองรับการใช้งาน RFID การใช้ Barcode และ QRCode