วันนี้ผมเอาเวบขึ้นเพื่อเปิดให้ใช้งานเป็นบางเวบ แต่เนื่องจาก Server ยังคงมีปัญหาอยู่ การใช้งานจะอยู่ในภาวะจำกัด อาจเกิดปัญหาหลุดบ่อยครั้ง (Timeout) ซึ่งผมไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายามหาทางแก้ปัญหาให้อยู่ จนถึงตอนนี้คาดว่าอาจจะต้องย้ายโฮสท์อีกครั้ง ดังนั้น จึงขอร้องว่าให้ลูกค้าทุกท่านอัพเดทเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพราะผมไม่แน่ใจว่าจะสามารถแบคอัพข้อมูลที่เพิ่มเติมเข้าไปใหม่ได้หรือไม่

ตอนนี้เวบที่เข้าใช้งานได้แล้วได้แก่

หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมครับ