วันนี้อัพเวบขึ้นเพิ่มเติมดังนี้

Server ยังมีปัญหาอยู่นะครับ กำลังเร่งดำเนินการแก้ไข พยายามให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้าครับ