วิธีอัพเดท ดาวน์โหลดไฟล์อัพเดทจาก Link ด้านล่าง แตกไฟล์ Zip แล้วนำไฟล์ทั้งหมดไปแทนไฟล์เดิมใน G:\spx2