วิธีอัพเดท ดาวน์โหลดไฟล์อัพเดทจาก Link ด้านล่าง แตกไฟล์ Zip แล้วนำไฟล์ที่ได้ 4 ไฟล์ ไปแทนไฟล์เดิมใน G:\spx2