วิธีอัพเดท ดาวน์โหลดไฟล์อัพเดทจาก Link ด้านล่าง แตกไฟล์ Zip แล้วนำไฟล์ที่ได้ ไปแทนไฟล์เดิมใน G:\spx2

———————————————————————————————————–
2.6.0
———————————————————————————————————–
– Add ChangeLog.txt
– เพิ่ม เมนู เลือกกลุ่มรายงาน
– แก้ รายงานสรุปประเภทหิน-รายลูกค้า-สถานที่ส่ง (ขายระบบ)
– แก้ รายงานสรุปประเภทหิน-รายลูกค้า-สถานที่ส่ง (ขายตรง)
– แก้ ราคาต่อหน่วย ใน แก้ไข/ยกเลิกใบชั่ง (ขายระบบ)
– แก้ ราคาต่อหน่วย ใน แก้ไข/ยกเลิกใบชั่ง (ขายตรง)
– เพิ่ม รายงานสรุปค่าขนส่ง รายลูกค้า-สถานที่ส่ง (ก่อน vat) (ขายระบบ)
– เพิ่ม รายงานสรุปประเภทหิน รายลูกค้า (ก่อน vat) (ขายระบบ)
– เพิ่ม ตารางรายงานสรุปน้ำหนักหิน รายลูกค้า-ประเภทหิน
– เพิ่ม Database Editor สำหรับผู้ควบคุมระบบ (Admin level)
– แก้ไข ระบบติดตาม (Tracing)
– เพิ่มระบบเลือกลูกค้าตามชื่อ-ที่อยู่