วิธีอัพเดท ดาวน์โหลดไฟล์อัพเดทจาก Link ด้านล่าง แตกไฟล์ Zip แล้วนำไฟล์ที่ได้ ไปแทนไฟล์เดิมใน G:\spx2

———————————————————————————————————–
2.7.3
———————————————————————————————————–
– เพิ่ม ดักจับผิดพลาดจากการอ่านค่าตาชั่ง
– แก้ การคำนวณค่าขนส่งใหม่ (ขายระบบ)
– แก้ การคำนวณค่าขนส่งใหม่ (ขายตรง)
– เพิ่ม เมนูรายงาน-ขายตรง กลุ่ม C
– เพิ่ม รายงานสรุปประเภทหิน-รายลูกค้า-ราคาต่อหน่วย (ก่อน vat) (ขายระบบ)
– เพิ่ม รายงานสรุปเรียงลำดับประเภทหิน-รายลูกค้า(ก่อน vat) (ขายระบบ)
– เพิ่ม รายงานสรุปประเภทหิน-รายลูกค้า-ราคาต่อหน่วย (ขายตรง)
– เพิ่ม รายงานสรุปเรียงลำดับประเภทหิน-รายลูกค้า(ขายตรง)
– เพิ่ม รายงานสรุปค่าขนส่ง รายลูกค้า-สถานที่ส่ง (ขายตรง)
– เพิ่ม ตารางรายงานสรุปน้ำหนักหิน รายลูกค้า-ประเภทหิน (ขายตรง)
– แก้ รายงานไม่รองรับขนาดกระดาษเมื่อเปลี่ยนเครื่องพิมพ์