– ชื่อโดเมน(ชื่อเวบไซต์) จดทะเบียน .com .net .org หรือ .info

– พื้นที่เวบ 1000 MB

– Email @ชื่อโดเมน 10 บัญชี

– จำนวนหน้าและข้อมูล หลังจากติดตั้งเสร็จ ผู้ใช้สามารถแก้ไขและเพิ่มเติมเองได้

– รองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์มือถือและแทบเลต

– ลงทะเบียนเพื่อการค้นหาเวบไซต์ใน Google, Bing และ Yahoo

– รองรับการเพิ่มระบบร้านค้าออนไลน์

– จัดทำพร้อมบริการดูแลในปีแรก

– ระยะเวลาการจัดทำ 15 วันนับจากได้รับข้อมูลครบถ้วน

ราคา    18,000 บาท
ตั้งแต่ปีที่ 2 ค่าชื่อโดเมน+ค่าพื้นที่+ค่าบริการ ปีละ 4,800 บาท

ติดต่อ โทร. 089-6521729
LineID: tomwork
email: tom@tomwork.net