– ชื่อโดเมน(ชื่อเวบไซต์) จดทะเบียน .com .net .org หรือ .info

– พื้นที่เวบ 1000 MB

– Email @ชื่อโดเมน 10 บัญชี

– จำนวนหน้าและข้อมูล หลังจากติดตั้งเสร็จ ผู้ใช้สามารถแก้ไขและเพิ่มเติมได้

– รองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์มือถือและแทบเลต

Read More