ช่วงวันที่ 25-28 เมษายน 2558 ผมจะเข้าทำงานพื้นที่จังหวัดสระบุรีนะครับ ส่วนร้านในม.เกษตรฯ ปิดทำการในช่วงเวลาดังกล่าว ลูกค้าในพื้นที่ต้องการให้เข้าไปดูปัญหา โปรดติดต่อมาก่อนวันเสาร์นะครับ แต่ลูกค้าที่นัดหมายไว้แล้ว เป็นไปตามกำหนดการครับ

กลับเข้าพื้นที่กำแพงแสนวันที่ 29 เมษายน พร้อมเปิดร้านให้บริการตามปกติครับ