สามวันที่ผ่านมา Hosting Server ถูกไวรัสโจมตีอย่างหนัก ทำให้ Server ล่มไปเกือบวัน เวบทั้งหมดเข้าไม่ได้ ผมพยายามแก้ไขและกำจัดไวรัสมาเป็นเวลาสองวันแล้ว ตอนนี้เวบกลับมาเข้าได้แล้ว แต่ยังมีปัญหาเรื่องไวรัสพยายามโจมตีอยู่ ดังนั้นจะพบว่าช่วงนี้เวบต่างๆ จะเข้าได้ช้าลง

ผมกำลังดำเนินการแก้ไข เพื่อให้กลับมาอยู่ในสภาพปกติโดยเร็วที่สุด แต่อาจต้องใช้เวลาอยู่บ้าง จึงต้องขออภัยลูกค้าที่ใช้บริการอยู่ทุกท่าน ในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น