เพื่อความมั่นใจของลูกค้า ผมได้เปิด Hosting Server สำรอง คนละ IDC กับ Server เดิมอีกตัวหนึ่ง เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน และเพิ่มพื้นที่รองรับลูกค้า เนื่องจากพื้นที่ใน Server เดิมใกล้เต็มแล้ว ลูกค้าที่จดโดเมนทำเวบใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. จะอยู่ที่ Server ตัวใหม่นะครับ

แจ้งมาเพื่อทราบครับ