อย่างที่ทราบกันดีว่า ช่วงที่ผ่านมา Server มีปัญหาค่อนข้างหนักพอสมควร แต่ในช่วงเดือนสุดท้าย ก็กลับมาเกือบเป็นปกติเหมือนตอนที่เริ่มเช่าใหม่ๆ ผมหวังว่าทาง Server น่าจะแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้ และน่าจะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย ผมจึงตัดสินใจต่อสัญญาเช่า Server ต่อไปอีกปี

สำหรับลูกค้าที่กังวลใจ ผมขอแจ้งให้ทราบว่า ผมได้พิจารณา Server สำรองไว้แล้ว เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับลูกค้าอีก

แจ้งมาเพื่อทราบครับ