OKConnect เป็นแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์ที่ใช้เก็บข้อมูลจากอุปกรณ์ Sensor ลงในโทรศัพท์มือถือ แล้วจึงส่งข้อมูลขึ้น Database Server บนระบบอินเตอร์เน็ต โดยใช้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ หรือ Wifi ส่งข้อมูลเมื่อมีสัญญาณ รองรับ Android 4.4 (Kitkat) ขึ้นไป

Read More

SPXUTIL v.2.0 หรือ SPXLIB เดิม 

Utility สำหรับติดตั้ง Resources Library สำหรับโปรแกรมตระกูล SPX และ GBX ในเครื่องลูกข่าย เพื่อให้โปรแกรมรองรับการทำงานบน Windows ทุกเวอร์ชั่น ตั้งแต่ Windows 98 จนถึง Windows 10